Novi minimalni rok čuvanja računa i evidencija prometa!

Svi računi i evidencije (službeno ih zovemo "knjigovodstvene isprave") se moraju čuvati po novom minimalno 11 godina, počevši od 01.01. godine koja slijedi nakon godine izdavanja računa. To je opće pravilo za sve poduzetnike, a odnosi se naravno i na iznajmljivače.

Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se računi i evidencija prometa odnose. Ili još jednostavnije, iznajmljivači mogu tek 2029. godine baciti svoje izdane račune iz ove godine.  Rokovi su propisani kroz nekoliko Zakona, a nedavno su svi usklađeni na minimum čuvanja 11 godina (Zakon o računovodstvu).

Čitajte dalje...

Prije su se računi mogli baciti nakon 7 godina

Prije je naime, bio minimalni rok  za gotovinske račune 7 godina, a 11 godina za ostalu dokumentaciju, pa su rokovi sada objedinjeni i sve je određeno na 11 godina. Obično je inspekcija znala prilikom nadzora tražiti račune od zadnje 2 godine na uvid, bez obzira na to, Zakon je sve do sada propisivao minumum čuvanja računa 7 godina.

Za one koji ne žive u Hrvatskoj, zakonodavac (Zakon o računovodstvu) omogućuje čak čuvanje knjigovodstvenih isprava i izvan Republike Hrvatske, ali dozvoljeno je samo u drugoj državi članici. Iznajmljivač mora u slučaju nadzora nadležnim tijelima (inspekciji) u svakom trenutku omogućiti pristup i korištenje iznajmljivačeve dokumentacije (č. 10 Zakona o računovodstvu).

Informacija za iznajmljivače koji su registrirani kao tvrtka

Što se tiče iznajmljivača koji su registrirani kao pravne osobe za pružanje usluga smještaja, bitno je reći da se sve vezano uz plaće i staž (obračuni i obrasci za REGOS i Poreznu upravu) čuvaju trajno. A isto tako godisnji financijski izvještaji se čuvaju trajno. Samo se dakle računi i ostali papiri vezani uz prihode i rashode bacaju nakon 11 godina.

Knjiga gostiju i popis gostiju

Za knjigu gostiju (za ugostitelje) i popis gostiju (za iznajmljivače) vrijedi posebno pravilo, čuvaju se najmanje dvije godine nakon što su popunjene! Tako naime stoji u još uvijek važećem Pravilniku o obliku sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju. To vrijedi ponajviše za one koji evetualno vode dodatni popis gostiju, jer nisu sve goste unijeli u eVisitor (više o ovoj temi).

 

Prigovori gostiju

Prigovori gostiju koje gost ostavi pisanim putem, iznajmljivač je dužan čuvati u svojoj evidenciji godinu dana primitka pisanog prigovora.

 

Pripremio: Kruno Pekas

Administrator kluba

Recent Posts

POZIV: Edukacija za iznajmljivače privatnog smještaja

U današnjem okruženu gdje se sve brzo mijenja bitno je ostati u trendu. Izdvojite malo…

5 months ago

Posebna promotivna ponuda za naše Iznajmljivače

Predstavljanje tvrtke Intertekstil Stanić Intertekstil Stanić d.o.o. je poznati hrvatski uvoznik i proizvođač kućnog tekstila.…

7 months ago

Iznajmljivači oslobođeni druge rate paušalnog poreza

Građani koji iznajmljuju sobe, apartmane i smještajne jedinice u turističke svrhe nisu obveznici PDV-a sve…

1 year ago

COVID-19: Daljnji razvoji – EU ponovno pokreće turizam

Smjernice o obnavljanju putovanja i ponovnom pokretanju europskog turizma 2020. godine Europska komisija je predstavila…

1 year ago

Prvi koraci Njemačke za oporavak gospodarstva

Njemačka - Bavarska ovog mjeseca planira oživljavanje turizma Savezna država Bavarska djelomično će se ponovno…

1 year ago

COVID-19: Daljnji razvoji – Paket financijske pomoći za države EU

Komisija je usvojila prijedlog paketa makrofinancijske pomoći u iznosu od tri milijarde eura. S obzirom…

1 year ago

This website uses cookies.