Evidencija o prometu


Trenutno možete pročitati članak koji smo već objavili i vidjeti i komentare te raspravu iznajmljivača na temu Evidencije o prometu. Ako postanete naš član saznati možete:

- Koja je razlika između Poslovnih knjiga i Evidencije prometa?
- Da li moramo unositi brutto iznos (koji sadrži provizije agencija i boravišnu pristojbu) ili samo netto zarađeni iznos?
- Skinuti kompletnu brošuru koja govori porezima i detaljno opisuje Evidenciju prometa koju moraju voditi iznajmljivači.
- Što je zapravo Evidencija o prometu?
- Koje sve rubrike mora sadržavati Evidencija o prometu?
- Može li porezni obveznik prijeći na utvrđivanje dohotka na način na koji se
utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga?

Komentiraj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.