PDV objašnjenja u radu s agencijama!

Najnoviji članak na ovu temu: Plaćanje PDV-a na posredničku proviziju. Kome se zapravo mora plaćati?

__________

Sve odgovore na pitanja o PDV-u na agencijsku proviziju, pogledajte u našem članku:

VAŽNO: Sve o PDV-u na provizije putničkih agencija!

 

U zadnje vrijeme dosta je nesporazuma oko plaćanja PDV-a na stranu agencijsku proviziju, vode se polemike oko booking.com-a i mnogo je različitih tumaćenja. Ovdje Vam objašnjenje prenosimo sa stranica UHPA-e.

Pojedini privatni iznajmljivači dobili su od inozemnih agencija račune s obavijesti o prijenosu porezne obveze te se navodi kako su dužni obračunati i platiti PDV po stopi od 25% na zaračunate iznose. Porezni savjetnik UHPA-e donosi moguća rješenja

Ulaskom Hrvatske u EU promijenila su se pravila oporezivanja usluga porezom na dodanu vrijednost. Opće načelo oporezivanja usluga je prema mjestu primatelja, iz čega proizlazi da PDV obračunava i plaća porezni obveznik kojem je usluga obavljena.

Malim poreznim obveznikom se od 1. srpnja 2013. smatraju sve pravne osobe sa sjedištem, odnosno fizičke osobe s prebivalištem u Hrvatskoj, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000 kn.

Navedene promjene, između ostalih, od značajnog su utjecaja na fizičke osobe koje nisu u sustavu PDV-a, a prodaju usluge smještaja preko posrednika iz inozemstva (npr. putničke agencije, internet portali i sl.).

Usluga posredovanja se oporezuje po općem načelu oporezivanja po stopi od 25%.

Dakle, u slučaju da putnička agencija iz inozemstva (iz EU ili treće zemlje) ispostavi račun za pruženu uslugu posredovanja, mjesto oporezivanja je u Hrvatskoj i osoba kojoj je pružena takva usluga dužna je obračunati i platiti PDV na tu uslugu.

Temeljem čl. 77. st. 4. Zakona o PDV-u, svaki porezni obveznik primatelj usluga koje se oporezuju po mjestu primatelja obvezan je Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za izdavanjem PDV identifikacijskog broja. Na taj način navedena osoba prijavljena je za potrebe PDV-a i u obvezi je obračunavati i plaćati PDV na primljene ino usluge. Prijava za potrebe PDV-a ne znači da osoba postaje poreznim obveznikom i da ostvaruje pravo na pretporez.

Osoba koja nije u sustavu PDV-a ne bi se morala registrirati za potrebe PDV-a i predavati PDV prijave samo u slučaju ako bi posredovanje s inozemnim putničkim agencijama ostvarivala koristeći usluge hrvatskih putničkih agencija. U tom slučaju bi hrvatska putnička agencija primala račune od inozemne putničke agencije, na što bi hrvatska putnička agencija bila obvezna obračunati PDV, nakon čega bi ispostavila račun osobi za koju je posredovala s obračunanim PDV-om

Preneseno sa stranica uhpa.hr

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.