Ukidanje obveze energetskog certificiranja pružateljima usluga smještaja u domaćinstvu!

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević danas je donio odluku o upućivanju u proceduru izmjene Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (“Narodne novine”, br. 48/14, 150/14 i 133/15) kojom se briše odredba članka 6. stavka 2. tog Pravilnika koja obvezuje pružatelje ugostiteljskih usluga smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor na […]

Domaćini, pročitajte svoja prava po pitanju energetskog certifikata i inspekcije!

Na žalost blagdansko novogodišnje raspooženje opterećeno je masovnom psihozom iščekivanja “dana D”, 1.1.2016. kada će stupiti na snagu primjena članka 24. Zakona o gradnji. Naravno riječ je o “energetskom certifikatu” koji je postao najvažnije pitanje svih pitanja  2016. godine. Ovo pitanje je potpuno zasjenilo primjenu “e visitor” sustava prijave gostiju koji se također primjenjuje od […]

Kršenje odredbi Zakona o općem upravnom postupku u “slučaju certifikat”

Ministarstvo graditeljstva i prostornog planiranja je jednostranim postupkom donošenja “Pravilnika o izmjenama i dopunama o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju” u članku 4, stavak 2, prekršilo odredbe zakona o općem upravnom postupku i to članke 15 do 21. U članku 15, stavak 1 se kaže: “Stvarna nadležnost javnopravnih tijela određuje se zakonom kojim se […]

Energetski certifikati i tumačenja protivna pozitivnim propisima Republike Hrvatske

U posljednje vrijeme se inteziviraju pritisci prema pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sa zahtjevima za izradu energetskog certifikata. Ljudima se daju poluslužbene informacije bez jasnog navođenja zakonskih osnova temeljem kojih proizlazi obveza izrade energetskog certifikata. Istovremeno nema informacija prema IZNAJMLJIVAČIMA stanova da su zaista obavezni izraditi i dati na uvid energetski cerifikat najmoprimcima. Da podsjetimo, […]

Ministarstvo graditeljstva tjera mak na konac!

U pokušaju “popravka štete”, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređanja pokrenulo je proceduru izmjene i dopune Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju. Samom činjenicom da se u Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskog certificiranja u Članku 4, stavak 2 navodi kako se “Iznajmljivanje iz stavka 1. ovog […]

Smije li putnička agencija suradnju iznajmljivaču uvjetovati energetskim certifikatom?

Aktualna rasprava o (ne)obvezatnosti posjedovanja energetskog certifikata za zgradu ili njen poseban dio, temeljena na odredbama Zakona o gradnji, donosi nove dileme. Naime u informiranje građana pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu uključile su se i turističke agencije – posrednici u turizmu. Slijedom brojnih upita građana, vlasnika  domaćinstava u kojima se pružaju ugostiteljske usluge, dužni smo pojasniti postavljena pitanja: Čitajte dalje