I turističke agencije mogu prijavljivati turiste putem eVisitora!

Sa 1. siječnja 2016. kreće primjena eVisitora – novog sustava za prijavu i odjavu gostiju. Puno je bilo pitanja kako se njime služiti, može li se još na koji način prijaviti goste te tko sve ima uvid u podatke? Jedno od pitanja koje je mnoge mučilo je hoće li turističke agencije moći i dalje prijavljivati […]

Od 1. siječnja neće više stizati obročne uplatnice za paušalni porez na dohodak!

Ovih su dana mnogi pružatelji usluga smještaja u turizmu („domaćini“) u svojim poštanskim sandučićima pronašli pismo Porezne uprave i račun za 4. ratu poreza i prireza porezu na dohodak. Podsjetimo, fizičke osobe koje se odluče na pružanje usluga smještaja u turizmu imaju mogućnost plaćanja godišnjeg poreza paušalno u 4 jednaka obroka, a obračunata prema broju […]