Službeni odgovor Porezne uprave na pitanja oko PDV identifikacijskog broja i obveze plaćanja PDV-a za vlasnike obiteljskog smještaja!

porezna-300x185Već mjesecima traju rasprave oko toga trebaju li vlasnici obiteljskog smještaja (mali privatni iznajmljivači) imati PDV identifikacijski broj i moraju li  obračunavati i plaćati pdv na usluge stranih agencija kao što su Booking.com, Airbnb, Tripadvisor i sl. Odgovor smo dobili od Porezne uprave i on je vrlo jasan – moraju.

Pri tom nema iznimke radi li se o primanju plaćenog iznosa noćenja u gotovini ili na račun iznajmljivača jer se iznos pdv-a obračunava na uslugu agencije, odn. na iznos korištenja njihove platforme za oglašavanje, a ne na iznos novca koji iznajmljivač primi kao naknadu za noćenje.

Sadržaj dopisa od Porezne uprave prenosimo u cijelosti:

Čitajte dalje...

Predmet: PDV identifikacijski broj i obveza poreza na dodanu vrijednost kod malih

poreznih obveznika - iznajmljivača stanova, soba i postelja putnicima i

turistima i organizatora kampova

 

Središnji ured Porezne uprave dostavio nam je na rješavanje vas upit u vezi obveze poreza

na dodanu vrijednost ,,privatnih iznajmljivača" u situacijama kada posluju sa stranim

agencijama unutar EU kao sto su Booking.com, Airbnb isl., te Vam nastavno odgovaramo.

Iznajmljivači stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organizatori kampova koji porez na

dohodak plaćaju u paušalnom iznosu i nisu upisani u registar obveznika poreza na dodanu

vrijednost, u smislu poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) smatraju se malim

poreznim obveznicima iz čl. 90. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (,,Narodne

novine" br.73l13 do 143114). Oni su oslobođeni plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga,

nemaju pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nemaju pravo na odbitak pretporeza.

 

Prema čl. 75. st. 1. t. 6. Zakona o PDV-u svaki porezni obveznik (uključujući i malog poreznog

obveznika) koji prima usluge iz čl. 17. st 1. Zakona o PDV-u od poreznog obveznika koji

nema sjedište u tuzemstvu obvezan je na te usluge platiti PDV. Usluge iz čl. 17. st. 1. Zakona

o PDV-u su tzv. ,,usluge po općem načelu" koje obavlja jedan porezni obveznik drugom

poreznom obvezniku pri čemu se mjestom obavljanja usluga smatra mjesto gdje primatelj

usluga ima sjedište/prebivalište/boravište. Primjerice, usluge posredovanja i usluga

oglašavanja obavljene između dva porezna obveznika smatraju se uslugama iz čl. .17. st. 1.

Zakona o PDV-u.

 

Prema čl. 77. st. 4. Zakona o PDV-u i čl. 154. st. 4. Pravilnika o PDV-u ("Narodne novine,,br.

79/13 do 157/14) mali porezni obveznici koji primaju usluge iz čl. 17. st. 1. Zakona o pDV-u

od poreznih obveznika iz drugih država članica EU dužni su prije primitka prve takve usluge

nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja.

lspostava Porezne uprave o dodjeli PDV identifikacijskog broja donosi rješenje, a porezni

obveznik dužan je dodijeljeni PDV identifikacijski broj dostaviti isporučitelju iz druge države

članlce EU. Dostavljeni PDV identifikacijski broj služi isporučitelju kao dokaz da je usluga

obavljena poreznom obvezniku te isporučitelj na vrijednost usluge ne obračunava PDV već

obvezu prenosi na primatelja usluge (reverse charge). Primatelj usluge (u ovom slučaju

hrvatski mali porezni obveznik) obračunava PDV na primljenu uslugu. Obračunani PDV

iskazuje u Obrascu PDV na red.br.ll.10. i pri tome nema pravo na pretporez. Također

popunjava i obrazac PDV-S. Ove obrasce podnosi za mjesec u kojem su usluge primljene, a

dostavljaju se putem ePorezne do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Napominjemo da se navedeno odnosi na usluge iz čr. 17. st. 1. zakona o PDV-u. Budući da

su kod iznajmljivanja turistima apartmana, soba i sl. putem turističkih agencija mogući različiti

oblici suradnje, porezni obveznici trebaju točno znati kakav oblik suradnje su ugovorili kako bi

znali koje su njihove porezne obveze u Republici Hrvatskoj.

 

O obvezi PDV-a.,,privatnih iznajmljivača" - malih poreznih obveznika kada posluju sa stranim

putničkim agencijama odnosno s poreznim obveznicima iz drugih država članica EU i trećih

zemalja središnji ured Porezne uprave izdao je nekoliko tumačenja koja su objavljena na

lnternet stranici Porezne uprave pod: Mišljenja SU, kao npr:

 

- klasa: 410-19/13-01/476, urbroj: 513-07 -21 -01 / 13-2 od 28.11.2013.,

- klasa : 410-19/14-01/264, urbroj: 513-07-21-01/ 14 - 1 od 01.04.2014.,

- klasa: 410- 19/14-01/264, urbroj: 513-07-21-01/14-2 od 09.06.2014.,

- klasa410-19/15-01/248, urbroj: 513-07-21-01/15-2 od 24.07.2015.

 

U vezi dijela upita koji se odnosi na vas navod da iznajmljivači nisu obvezni dostaviti PDV

identifikacijski broj Airbnb-u i sličnim poreznim obveznicima, jer ce u tom slučaju isporučitelj

usluge sam obračunati hrvatski PDV odgovaramo slijedeće:

 

Čl. 358. do 369.k Direktive 2006/112/EZ koji su implementirani u čl. 118. do 125.h zakona o

PDV-u propisani su posebni postupci oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge

radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni

obveznici (tzv. MOSS postupak). O tom postupku izvijestila je porezna uprava na svojoj

lnternet stranici pod: PDV, Posebni postupak oporezivanja PDV-a MOSS.

Ukratko i načelno, porezni obveznici koji obavljaju telekomunikacijske usluge, usluge

radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama iz druge države

članice EU koje nisu porezni obveznici mogu se prijaviti za primjenu MOSS postupka ili se

registrirati za potrebe PDV-a u državi članici potrošnje. U jednoj i u drugoj situaciji oni na

takve usluge obračunavaju PDV države potrošnje odnosno države u kojoj primatelj usluge koji

nije porezni obveznik ima prebivalište/boravište.

Ako porezni obveznik koji primjenjuje postupak MOSS obavlja telekomunikacijske usluge,

usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge primatelju iz druge

države članice EU koji mu nije dostavio svoj PDV identifikacijski broj, on smije smatrati da

primatelj nije porezni obveznik (čt. 18. t. 2. Provedbene uredbe Vijeća (EU)) 282/2011) te u

tom slučaju primjenjuje postupak MOSS odnosno obračunava PDV države članice primatelja.

Navedene odredbe ne daju pravo malim poreznim obveznicima da pružateljima predmetnih

usluga namjerno ne dostavljaju svoj PDV identifikacijski broj i time ih dovode u zabludu da

nisu porezni obveznici. Dakle, svi porezni obveznici, uključujući i male porezne obveznike,

kada primaju usluge iz čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u dužni su isporučitelju usluge iz druge

države članice EU dostaviti svoj PDV identifikacijski broj i na primljenu uslugu obračunati PDV

na naprijed opisani način.“

Zagreb, 19.10.2016.

 

Pripremila: Iva Aračić

 

11 thoughts on “Službeni odgovor Porezne uprave na pitanja oko PDV identifikacijskog broja i obveze plaćanja PDV-a za vlasnike obiteljskog smještaja!

 1. Prošle sam godine počela koristiti Airbnb i imala samo jednu rezervaciju. Po Računu koji se nalazi pod Invoce History vidim da je uračunata njihova provizija za usluge + 25% PDV-a (piše ispod da sam iz Hrvatske)= Total service fee. I toliko mi je oduzeto od ukupne rezervacije.

  Da li imam još šta za platiti? Gosti su uredno bili prijavljeni i izdan im je bio račun kao da su gotovinom platili jer baka nema devizni pa su uplatili na moj račun.
  Činim li sve dobro?

  Nažalost nitko mi ne zna na to pitanje odgovoriti. S kime god sam razgovarala, ne zna šta je ispravno, i rade više manje svi na isti način.

  Sretala sam iznajmljivače koji ne znaju ni da li imaju porezni broj upisan jer su pristupili Airbnbu prije mnogo godina i nitko ih ništa ne traži. Dok recimo kolegica koja je počela ove godine kaže da registraciju ne možeš obaviti bez da ga ne uneseš. Kakva su vaša iskustva s time?

 2. dakle na stranicama porezne uprave datum 09.06 2014. Porez na dodanu vrijednost – Posebni postupci oporezivanja – Mogući oblici suradnje građana privatnih iznajmljivača s poslovnim partnerima
  Suradnja s inozemnim putničkim agencijama: ( evo slučajeva kad NE MORA platiti pdv ):

  EU agencija radi u svoje ime, a za račun građana RH privatnog iznajmljivača, tako da nadodaje svoju maržu na ugovorenu cijenu. Agencija plaća ugovoreni iznos na devizni račun građana RH – vlasnika smještaja.
  Odgovor porezne:
  EU agencija koja radi u svoje ime, a za račun građana RH privatnog iznajmljivača, obračunava i plaća PDV svoje države članice na ukupnu naknadu za obavljenu isporuku, pa u tom slučaju građaninu RH privatnom iznajmljivaču ne zaračunava naknadu za proviziju jer svoju naknadu dodaje na ugovorenu cijenu. U tom slučaju građanin RH privatni iznajmljivač koji nije upisan u registar obveznika PDV-a NEĆE na naknadu koju mu je doznačila EU agencija obračunati hrvatski PDV.

  EU agencija posreduje prema inozemnom gostu na način da gost direktno plaća uslugu vlasniku smještaja u RH odnosno građaninu RH privatnom iznajmljivaču Hrvatskoj, dok agencija naplaćuje od gosta u inozemstvu troškove rezervacije koji u biti predstavljaju ugovorenu proviziju za posredovanje.
  Odgovor porezne:
  Građanin RH koji nije upisan u registar obveznika PDV-a na obavljenu uslugu smještaja NE obračunava PDV.

   1. u pravu ste, danas sam telefonski razgovarao s poreznom upravom zagrebačkom:
    kao paušalac MORATE plaćati pdv ( 25% ) na proviziju koju plaćate booking.com, airbnb itd…

 3. Način plaćanja nema veze s obračunom PDV-a. Booking. com, kao i Airbnb, isporučuje račun za svoju proviziju bez obzira jeste li primili novac na račun ili direktno od gosta. Ako ga Vi niste dobili obratite se Booking-u jer ga drugima šalju. Porezna uprava je dala svoj službeni odgovor koji je u skladu sa Zakonom o PDV-u, a koji je donešen prema zakonima Europske Unije, a na koje smo se obvezali kad smo postali njena članica. Ako ste privatni iznajmljivač paušalac ni na koji način ne možete biti oslobođeni od obračunavanja i plaćanja hrvatskog pdv-a. Ako računate na MOSS sustav, opet nemate pravo ne dostaviti pdv id broj. Kao što su iz porezne odgovorili: ” Navedene odredbe ne daju pravo malim poreznim obveznicima da pružateljima predmetnih
  usluga namjerno ne dostavljaju svoj PDV identifikacijski broj i time ih dovode u zabludu da
  nisu porezni obveznici. Dakle, svi porezni obveznici, uključujući i male porezne obveznike,
  kada primaju usluge iz čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u dužni su isporučitelju usluge iz druge
  države članice EU dostaviti svoj PDV identifikacijski broj i na primljenu uslugu obračunati PDV
  na naprijed opisani način.“

 4. Ako ste iznajmljivač paušalac PDV identifikacijski broj morate imati U SLUČAJU da morate platiti PDV na proviziju.
  Do prošlog ljeta ste MORALI plaćati PDV na proviziju Booking.com, jer ste VI naplaćivali cijelokupan iznos DIREKTNO od gosta, a Booking.com je vama slao RAČUN svoje provizije. Na taj POSLANI račun vi plaćate 25%pdv-a.
  Danas imate mogućnost da Booking.com naplaćuje kompletn iznos gostu i naplati se od tog iznosa za svoju proviziju. Vama pošalju ostatak novca. Pošto vam Booking.com NE ISPOSTAVLJE NIKAKAV RAČUN ( svoju proviziju su naplatili direktno od gosta ) vi i da hoćete nemate ispostavljen račun na koji MOŽETE platiti PDV.

   1. Poštovanje Tia
    Otvoriš svoj extranet, s lijeve strane otvoriš Financije i otvoriš Usluga naplate Booking.com, usluga je besplatna i funkcionira
    Provjerno prošle godine u praksi!!!!

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Releated