Kućica na drvetu kao turistički smještajni objekt?!

9d0b5ceec3ed1070d89f55cc351c8cff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prije nekoliko dana do nas je došla snimka izrade kućice na drvetu u sklopu adrenalinskog parka i, naravno, odmah smo se zapitali bi li se takav objekt mogao iskoristiti u turističke svrhe u smislu smještaja i može li se uopće takav objekt kategorizirati kao smještajni.

Odgovor je da, ali ne na „klasični“ način. Naime ovakav smještajni objekt ne može imati kategoriju u smislu broja zvjezdica već se može kategorizirati kao objekt za robinzonski smještaj.

Čitajte dalje...

Robinzonski smještaj podrazumijeva da se objekt nalazi na zemljištu na kojem nema mogućnosti uvođenja bilo kakve infrastrukture pa zaboravite na struju, vodu, plin od lokalnih dobavljača. Ovaj smještaj zasad može biti samo takav – robinzonski.

Ukoliko se netko odluči na razvijanje ovakvog oblika turizma, u nastavku donosimo uvjete koje takav objekt i iznajmljivač moraju zadovoljiti kako bi dobili odobrenje za rad. Za mišljenje smo upitali Ministarstvo turizma i evo što su nam odgovorili:

 

„Prema članku 19. stavku 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15) ugostitelj može obavljati ugostiteljsku djelatnost ako ishodi rješenje nadležnog ureda državne uprave u županiji da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane tim Zakonom i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Člankom 24. stavkom 1. cit. Zakona propisano je da će se rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih uvjeta za vrstu ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju izdati ugostitelju uz sljedeće uvjete:

1. da je registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

2. da ima pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom

3. da ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu vrstu, odnosno kategoriju ugostiteljskog objekta

4. da ispunjava i druge uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona

5. da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, bez kojih, prema tim propisima, Ministarstvo ili nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.

 Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) područja izvan urbanog (građevinskog) područja općine ili grada određuju se prostornim planom jedinice lokalne samouprave pa je dokaz o istome potvrda ureda jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove prostornog uređenja, prema mjestu objekta.

 Minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ propisani su Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine  „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ (NN 49/08, 45/09, 94/13, 49/15).

 Člankom 4. cit. Pravilnika propisan je, između ostalih, ugostiteljski objekt vrste „Objekt za robinzonski smještaj“. Prema članku 16. cit. Pravilnika „Objekt za robinzonski smještaj“ je objekt koji se nalazi u prirodnom okruženju, a sastoji se od prostorije/a ili prostora u kojima se gostima pružaju usluge smještaja u neuobičajenim okolnostima i uvjetima.

Minimalni uvjeti za vrstu smještajnog objekta „Objekt za robinzonski smještaj!“ propisani su u Prilogu X. cit. Pravilnika. Objekt se mora nalaziti izvan urbanog područja, na području gdje ne postoji mogućnost priključka na infrastrukturu i ne može biti priključen na infrastrukturu (struju, vodu, kanalizaciju, plin, telefon i sl.). Prostorija(e) ili prostori izrađeni od lokalnog i prirodnog materijala ili prema prirodnim mogućnostima (stare kuće od kamena ili drva, kolibe od trstike ili granja, pećine i sl.).

Prema članku 55. cit. Pravilnika, a u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, zahtjev za razvrstavanje „Objekta za robinzonski smještaj“ podnosi se Uredu državne uprave u županiji nadležnom prema mjestu gdje se objekt nalazi. Uz zahtjev je, sukladno stavku 4. istog članka, potrebno priložiti i mišljenje nadležne policijske uprave o provedbi zadovoljavajućih mjera zaštite od požara.“

 

Ostali minimalni tehnički uvjeti koje ovakav smještaj mora zadovoljiti su:

 • Higijenski ispravna pitka i sanitarna voda prema lokalnim uvjetima (iz boca, cisterni, prirodnih izvora i sl.)
 • Korištenje zahoda prema lokalnim mogućnostima i redovito odstranjivanje komunalnog otpada
 • Ugostitelj ne može pružati usluge prehrane, pića, napitaka i slastica
 • Gosti mogu sami na svoj način i svoju odgovornost pripremati i konzumirati hranu
 • Hrana se može pripremati na odgovarajućem uređaju za termičku obradu, roštilju, prijenosnom roštilju i otvorenoj vatri
 • Otvorena vatra ili roštilj smije se ložiti samo na mjestima koja su posebno pripremljena za tu namjenu i obložena vatrootpornim materijalom (kamen, cigla i sl.)
 • Mjesto loženja mora biti čisto od biljnog pokrova najmanje u krugu od 1,5 m
 • Mjesto za loženje otvorene vatre ili roštilja, ako se nalazi na otvorenom prostoru, ne smije se nalaziti na udaljenosti manjoj od 3 m od prostorije u kojoj borave gosti i ostalih prostora
 • U objektu od lakog prirodnog materijala (trstika, granje i sl.), ne može se ložiti otvorena vatra ili roštilj
 • Na udaljenosti do 20 m od ložišta za otvorenu vatru ili roštilj, mora se nalaziti 100 litara vode s jednim vjedrom, ili vatrogasni aparat S-6 s prahom i uputama za korištenje na hrvatskom i najmanje na tri strana jezika
 • U objektu u kojem je omogućeno loženje vatre na otvorenom prostoru ili roštilju, mora postojati mjesto za odlaganje pepela ukopano u zemlju ili odlagalište od negorivog materijala. Pepeo se nakon svakog odlaganja mora politi vodom ili pokriti zemljom
 • Lopata i vreća pijeska u krškim područjima
 • Vatrootporna tkanina za gašenje požara
 • Čvrsto zidani objekti u šumi moraju biti udaljeni najmanje 15 m od biljnog pokrova (nisko raslinje, grane stabala i lišće do visine 4 m)
 • Prijenosni roštilj i otvorena vatra ne smiju se koristiti u zatvorenom prostoru
 • Izlazni otvori dimnjaka moraju biti na udaljenosti većoj od 3 m od krošnji drveća i drugih zapaljivih materijala

 

Dakle, ako imate želje i mogućnosti samo slijedite ova pravila. No pri gradnji kućica vodite računa i o ekologiji, o tome kako će konstrukcija kućice utjecati na nosivo drvo na kojem se nalazi.

 

Piše: Iva Aračić, savjetnik za nekretnine

Slika: uredisvojdom.com

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Releated

Iznajmljivači oslobođeni druge rate paušalnog poreza

Građani koji iznajmljuju sobe, apartmane i smještajne jedinice u turističke svrhe nisu obveznici PDV-a sve dok im isporuke u prethodnoj ili tekućoj godini ne prelaze 300.000 kuna. Iznajmljivači soba, apartmana i smještaja u kampovima i oni koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu također su oslobođenii plaćanja polovine iznosa godišnjega paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni […]

COVID-19: Daljnji razvoji – EU ponovno pokreće turizam

Smjernice o obnavljanju putovanja i ponovnom pokretanju europskog turizma 2020. godine Europska komisija je predstavila paket smjernica i preporuka kako bi pomogla državama članicama da postupno ukinu ograničenja putovanja, nakon višemjesečnog zatvaranja zbog pandemije COVID-19. Smjernice komisije imaju za cilj pružiti ljudima priliku za odmor i opuštanje. Čim zdravstvena situacija dopusti, ljudi bi trebali biti […]