Tko određuje povećanje komunalnih naknada pružateljima smještaja u domaćinstvu?

komunalna-naknada-uplatnica_vU posljednje smo vrijeme dobili više pitanja vezanih uz obavezu plaćanja komunalne naknade i komunalne usluge.

Većina građana nije upoznata sa ovom temom koja se zapravo određuje u njihovoj općini ili gradu. Mnogi ne znaju da je za određivanje linija javnog prijevoza, visine usluge tog javnog prijevoza zapravo odgovoran načelnik ili gradonačelnik odnosno gradsko ili općinsko vijeće a ne komunalno ili trgovačko društvo koje obavlja tu KOMUNALNU USLUGU. Javni prijevoz spada u red komunalnih usluga poput javne rasvjete, opskrbe vodom, zbrinjavanja otpada i slično. Dakle prava adresa za navedena pitanja je VAŠA OPĆINA ili GRAD, odnosno ured načelnika ili gradonačelnika.
​​
Čitajte dalje...

U nastavku smo u kratkim crtama prenijeli najosnovnije informacije o ovoj temi koja je za turizam, turističko gospodarstvo mikro ili makro od (pre)velike važnosti.

Pitanje određivanja visine komunalnih naknada u ingerenciji je jedinice lokalne samouprave. Te se odluke moraju usklađivati sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Komunalna naknada je definirana kao prihod proračuna jedinice lokalne samouprave namijenjen financiranju slijedećih komunalnih djelatnosti: odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta. Sredstva komunalne naknade namijeni su također i financiranju građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici: stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja djelatnosti, neizgrađenog građevnog zemljišta.

Naknade za komunalne djelatnosti pak određuju komunalna trgovačka društva, vlastiti pogoni JLS, javne ustanove koju osniva JLS ili ovlašteni koncesionari (pravne i fizičke osobe). Komunalnim djelatnostima se smatraju: opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, prijevoz putnika u javnom prometu, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje grobalja i krematorija i prijevoz pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova i javna rasvjeta.

Financijska sredstva za funkcioniranje ovih komunalnih djelatnosti osiguravaju se iz: cijene komunalne usluge, komunalne naknade, proračuna JLS i drugih izvora (fondova, kreditnih sredstava i slično).

Cijena komunalne usluge plaća se isporučitelju usluge a obveznik plaćanja je vlasnik nekretnine ili korisnik nekretnine.

Svaki isporučitelj komunalne usluge dužan je pri svakoj promjeni cijene,odnosno tarife pribaviti prethodnu suglasnost općinskog načelnika, gradonačelnika na području kojih se isporučuje usluga. Jedinica lokalne samouprave dužna je u roku od 15 dana od dana primjene nove cijene komunalne usluge o tome izvjestiti nadležno ministarstvo i nadležni županijski ured.

Za određivanje cijena usluga postoje parametri: koeficijenti, lokacija, namjena objekta.

Generalno se objekti dijele na:

- kućanstva

- gospodarsko - poslovne objekte (razvrstavaju se u više kategorija)

Domaćinstva u kojima se pružaju usluge smještaja građana, spadaju u kategoriju KUĆANSTVA. Naime posebnim se Zakonom izdaje odobrenje za pružanje usluga smještaja (ugošćavanje) gostiju u domaćinstvu, kućanstvu, odnosno u STAMBENOM prostoru. 

Obračunavanje poslovnih tarifa za stambeni prostor (kućanstvo, domaćinstvo) smatralo bi se protuzakonitim. Ali također i nemoralnim, poslovno nekorektnim, jer se putem veće potrošnje vode plaćaju i više naknade za komunalnu uslugu a zbrinjavanje otpada se (na žalost) plaća prema kvadraturi objekta a ne prema broju članova kućanstva ili prema količini proizvedenog otpada. Dakle veća korisna površina - viši izdatak i to kroz cijelu godinu.

Nedo Pinezić (predsjednik Zajednice obiteljskog turizma HGK)
Izvor: otok-krk.org
Ilustracija: profitiraj.hr

3 thoughts on “Tko određuje povećanje komunalnih naknada pružateljima smještaja u domaćinstvu?

 1. VI pišete: “Obračunavanje poslovnih tarifa za stambeni prostor (kućanstvo, domaćinstvo) smatralo bi se protuzakonitim. ” Prije godinu dana je meni u Splitu od grada Splita došao dopis da moj stan koji iznajmljujem kao apartman i plaćam sve propisane obveze postaje poslovni prostor na njihovu inicijativu. I zbog toga su mi komunalni računi došli puno veći nego prije. Na to se nisam žalila misleći da je to nešto što su oni napravili po nekom zakonu koji vrijedi.
  Znači li to da grad Split radi nešto protuzakonito?

  1. Mirjana,

   U istoj smo situaciji, ja sam provjeravao to im stoji u odluci za komunalne naknade od 2013 godine. Nažalost nema nam koristi žalit se kad su izglasali odluku. Na rješenju od komunalne naknade spominju se članci koji su vezani za ovu odluku.

   Lijep pozdrav.

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Releated