Kršenje odredbi Zakona o općem upravnom postupku u “slučaju certifikat”

enegretski_certifikat_-_neMinistarstvo graditeljstva i prostornog planiranja je jednostranim postupkom donošenja "Pravilnika o izmjenama i dopunama o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju" u članku 4, stavak 2, prekršilo odredbe zakona o općem upravnom postupku i to članke 15 do 21.

U članku 15, stavak 1 se kaže:

"Stvarna nadležnost javnopravnih tijela određuje se zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje, ili određuje nadležnost javnopravnih tijela."

U članku 19., koji govori o sukobi nadležnosti se kaže:

1. Kad se da javnopravna tijela ili više njih izjasne kao stvarno ili mjestimično nadležna ili nenadležna u istoj pravnoj stvari, o tijelu nadležnom za rješavanje u toj upravnoj stvari odlučiti će rješenjem nadležno javnopravno tijelo drugog stupnja u djelokrugu kojeg se nalazi ta upravna stvar, a ako takvog tijela nema, o sukobu nadležnosti odlučiti će središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave, po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke"
Čitajte dalje...

2. Ako su u sukobu nadležnosti tijela državne uprave i druga državna tijela, odnosno tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druga državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, o sukobu nadležnosti odlučiti će bez odgode sud nadležan za upravne sporove"

Ovdje imamo slučaj da se je Ministarstvo graditeljstva i prostornog planiranja samoproglasilo nadležnim za tumačenje vrsta djelatnosti ugostiteljskih usluga u domaćinstvu što je u suprotnosti sa člankom 15 stavak 1 Zakona. Istovremeno se je (ranijim donošenjem Zakona o ugostiteljstvu) nadležnim po istome pitanju proglasilo i Ministarstvo turizma. U ovome slučaju je djelokrug nadležnosti Ministarstva turizma u skladu sa odredbama navedenog Zakona.

Članak 21 Zooup-u govori o "Zaedničkoj odluci u upravnoj stvari":

Stavak 1: Kad je propisano da u rješavanju o upravnopravnoj stvari sudjeluju dva javnopravna tijela ili više njih, svako od njih dužno je postupiti u toj stvari. Javnopravna tijela sporazumijeti će se koje će tijelo donijeti odluku o upravnoj stvari, u kojoj moraju biti navedene i odluke drugih javnopravnih tijela.

Stavak 2 Kad je propisano da javnopravno tijelo rješava na temelju suglasnosti, potvrde, odobrenja ili mišljenja drugog javnopravnog tijela, to je tijelo dužno takav akt izdati ili odbiti njegovo izdavanje u roku od 30 dana od dana dostave urednog zahtjeva za izdavanje.

Stavak 3 Kad javnopravno tijelo u propisanome roku ne odluči o zahtjevu za izdavanje suglasnosti, potvrde, odobrenja ili mišljenja, smatrat će se da je akt izdan u korist stranke, ako nije drukčije propisano.

Dakle temeljem dvostrukog proglašenja nadležnosti u smislu određivanja vrste djelatnosti ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (MGPU i MINT), ova javnopravna tijela dužna su sporazumijeti se koje će od njih donijeti odluku o upravnoj stvari a u kojoj odluci moraju biti navedene i odluke drugog javnopravnog tijela. Primjer takve prakse je donedavno važeća odredba Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu" koji je sadržavao odredbe o zdravstvenim uvjetima uz suglasnost ministra zdravlja.

U ovome slučaju nema saznanja da bi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja zatražilo suglasnost i odluku Ministrastva turizma glede određivanja vrste ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu niti su takve odredbe u navedenom pravilniku donijete uz suglasnost ministra turizma.

Konačno, prema citiranom stavku 3 članka 21, takvo odsustvo odluke i suglasnosti u predmetnoj javnoupravnoj stvari mora ići u korist stranke.

Stranka je građanin, pružatelj ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

U cijelom ovom postupku učinjen je još niz propusta i kršenja zakonskih odredbi a koje će biti predmetom sve izglednijeg sudskog postupka.

Ono što posebno zabrinjava su opravdane sumnje na zloporabu položaja i ovlasti u postupcima predstavnika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u razdoblju do donošenja spornog pravilnika. Tim protuzakonitim postupcima inicirano je nanošenje velike materijalne štete brojnim građanima i mogućnost protupravnog stjecanja imovinske koristi mnogobrojnim povlaštenicima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (licencirani certifikatori). Ovaj dio moguće inkriminacije tek trebaju ispitati nadležna tijela.

Piše: Nedo Pinezić (Predsjednik zajednice obiteljskog turizma HGK)

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Releated

Posebna promotivna ponuda za naše Iznajmljivače

Predstavljanje tvrtke Intertekstil Stanić Intertekstil Stanić d.o.o. je poznati hrvatski uvoznik i proizvođač kućnog tekstila. S ponosom ističemo vodeću poziciju u području kućnog tekstila u Hrvatskoj, jer je ona rezultat preko 25-godina promišljenog i profesionalnog rada i jasne vizije. Posebno mjesto zauzima naš HORECA KANAL prodaje, koji je u vrijeme turističke ekspanzije naše zemlje dosegao […]

Iznajmljivači oslobođeni druge rate paušalnog poreza

Građani koji iznajmljuju sobe, apartmane i smještajne jedinice u turističke svrhe nisu obveznici PDV-a sve dok im isporuke u prethodnoj ili tekućoj godini ne prelaze 300.000 kuna. Iznajmljivači soba, apartmana i smještaja u kampovima i oni koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu također su oslobođenii plaćanja polovine iznosa godišnjega paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni […]