Kako izraditi “Upute za postupanje u slučaju požara” i “plan evakuacije” za obiteljski smještaj?!


​​

SpasavanjeMnogo nedoumica izazvalo je pravilo o postavljanju uputa o postupanju u slučaju požara u apartmane. Očito je da su iznajmljivači ostali uskraćeni za točnu informaciju kako te upute trebaju izgledati. Na stranicama Državne uprave za zaštitu i spašavanje mogu se pronaći detaljne upute za postupanje u slučaju požara no one se čine preopširne i nezgrapne za stavljanje u apartmane i na dva jezika. Zato ćemo navesti ono najvažnije, a koje se može pronaći i u pojedinim brošurama.

Više

Ovo je naime zakonska odredba i u "Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu" stoji u članku 15. da objekt mora imati pisane upute za slučaj nastanka požara (link na Pravilnik). (u istom članku točka 2 je izbrisana, da vas to ne buni, naime atest za buku više nije potreban).

Ove upute koje vam donosimo u nastavku prevedite na bar jedan strani jezik i ostavite u apartmanu na vidljivom mjestu, po mogućnosti uz plan evakuacije. Plan evakuacije objasnit ćemo u nastavku teksta nakon uputa.

(Nastavak teksta slijedi...)

Molimo vas da se za nastavak čitanja članaka na našem portalu registrirate (besplatno je) ili ako ste već registrirani korisnik da se prijavite.

​​
​​

8 thoughts on “Kako izraditi “Upute za postupanje u slučaju požara” i “plan evakuacije” za obiteljski smještaj?!

    1. Treba imati Plan evakuacije, a to je tlocrt smještajne jedinice s označenom strelicom za evakuaciju, to jest izlaz. To je uputa gostu da bježi da spasi živu glavu, a ne da gasi požar. Zakonodavac nam je u jednom dopisu potvrdio da Upute na kraju nisu potrebne iako ih mi šaljemo našim članovima.

    1. Poštovana, članski broj imaju samo redovni članovi koji plate članarinu. Od sada pa ubuduće, a i shodno novom zakonu o udrugama, članovi će biti samo oni koji plate godišnju članarinu, sve ostale nećemo zvati članovima već korisnicima portala. Naime o svakom članu smo dužni voditi kompletnu evidenciju kao to je i datum rođenja i OIB.

Komentiraj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Releated